COACHING
BUREAU
  Algemeen Diensten Werkwijze Agenda Contact
I N Z I C H T


 • Persoonlijke begeleiding

 • ADD en ADHD coaching

 • ADD en ADHD Training

 • ADD en ADHD Vakantie + Training

 • Familieopstellingen

 • E-begeleiding

 • Lezing inzich-t in ADHD en ADD


 • LEZING: INZICH-T in ADHD en ADD

  Lezing voor volwassenen met ADHD of ADD, ouders van kinderen met ADHD of ADD en andere geïnteresseerden. Maak kennis met een andere visie op ADHD en ADD. De kenmerken en oorzaken worden uit een andere hoek bekeken en je hoort wat je zelf kunt doen, wat helpt?

  In Nederland heeft naar schatting zo'n 5-8% van de volwassen bevolking de diagnose AD(H)D. Dat betekent dat ook in jouw omgeving enkele mensen AD(H)D hebben, of misschien heb je het zelf of heb je een sterk vermoeden.

  Veel volwassenen met ADHD of ADD functioneren zonder al te grote problemen, maar er bestaat ook een grote groep die wel degelijk een ver-strekkende impact van deze problematiek ondervindt. Dit kan zowel in werk als in de privé-sfeer tot uiting komen. Relaties en gezinnen staan vaak onder druk door onbegrip, baanverlies en bijhorende onmacht en irritaties. Misschien zie en hoor jij het ook om je heen, of bij jezelf.

  Er wordt momenteel veel gediscussieerd en geschreven over de noodzaak en ethiek van het  diagnosticeren, ofwel labelen van mensen die anders doen of zijn dan het gemiddelde.
  “Geen slechte ontwikkeling”, aldus Ineke Gorter, sinds 2005 eigenaar van Coachingbureau INZICH-T en gespecialiseerd in begeleiding van volwassenen met ADHD en ADD.
  “In het licht van zoeken naar je eigen (ziele)weg, is het hebben van een diagnose niet van zo heel groot belang. Hoewel er ook voordelen zijn aan de herkenning in een diagnose, zijn de stigmatisering en de reacties van de omgeving op een diagnose vaak remmend en dus onwenselijk. Veel talent en persoonlijke vrijheid wordt zo in de kiem gesmoord”.

  In haar praktijk ziet Ineke Gorter, zelf ervaringsdeskundige met ADD, dat het onderzoek naar wie jij in wezen bent en wat jou dient, van groot belang is. Verantwoordelijkheid nemen voor al jouw innerlijke delen brengt meestal meer persoonlijk geluk dan medicatie en een to-do-lijst. Cliënten die bij haar een training of coaching volgen voelen zich meer verbonden met zichzelf. Haar expertise is erop gericht de mens achter het symptoom sterker te maken, zodat hij zichzelf kan zien, horen en voelen voor wie hij werkelijk is. Iets wat vaak heeft ontbroken vanuit de omgeving tijdens de jeugd.                                     

  Bij Coachingbureau INZICH-T kun je terecht voor 1op1 begeleiding in de vorm van coaching en counseling.
  Daarnaast kunnen cliënten deelnemen aan een groepstraining waarin (h)erkenning een rol speelt in de acceptatie. In deze training van 10 dagdelen worden gerichte handvatten gegeven voor de dagelijkse dag, opbouw van zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfreflectie, en ontwikkeling van kracht en kwaliteiten.
  Deze training kan ook op lokatie gegeven worden, wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn.
  Ook behoren relatiegesprekken binnen de praktijk tot de mogelijkheden.

  Data: zie agenda